News: This section can be used for brief news announcements
 Last Name:  First Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Photos
Histories
Documents
Videos
Recordings
Albums
All Media
Cemeteries
Headstones
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
   


  

Stručná rodinná história

V jednej starej rodinnej Biblii sa dali čítať záznamy a vsuvky ktoré svedčili, že naši predkovia sa vysťahovali v roku 1555 z Porýnia na územie terajšieho Slovenska (pre vysvetlenie v tejto zmene je treba vedieť, že v ten čas t.j. Šestnásteho storočia aj terajšie územie, tak ako územie susedného Sliezska (Bielsko) patrilo do lona Rakúsko-Uhorskej monarchie) a je teda pravdepodobné, že tá poznámka, že sa vysťahovali na územie Slovenska mohla patriť územie Sliezska (terajšie územie Poľska). Ináč mesto Bielsko od terajších hraníc Slovenska (Orava) nie je vzdialená ani 90 km. Tento poznatok mám od môjho strýka Emília z Viedne, ktorý mal v držbe túto rodinnú Bibliu. Rodinnú Bibliu pre vojnové vplyvy poslednej vojny už nemožno nájsť. Naši predkovia boli všetci protestanti, a nenechali sa prinútiť k návratu ku katolicizmu. Po augsburskom náboženskom mieri 25. Septembra 1555 ako protestantom augsburského vyznania bolo im dovolené slobodné vysťahovanie. Naši predkovia sa písali CRAMER, vtedy s „C“ – viď aj meno praotca Fridricha. V tejto rodinnej Biblii je aj označená osoba, ktorá sa v roku 1555 vysťahovala na územie terajšieho Slovenska a to Ferdinand Cramer (teda nie Kramer), ženatý s Johannou rod. Hlarekovou – ktorého niektorý z jeho potomkov bol Fridrich Kramer (teda už nie Cramer) a to podľa zistenej matriky. Podobne u Adolfa Kramera sa nachádza jeho vlastnou rukou písaná rodinná kronika, podľa ktorej bol známy jeden Kramer – súkenník v Bielsku, ktorá písomná kronika sa nachádza u Gideona Kramera. Tento spomínaný David Traugot Kramer mal byť otcom alebo starým otcom Fridricha Kramera. Nakoľko táto skutočnosť je len „hypotézou“ bez písomných dokladov, jeho doba žitia mohla byť asi v rokoch 1680-1780. Preto poradie predkov nezistiteľných písomných dokumentov ale len hypotézami by bolo nasledovné... (spísal Karol Kramer, 1970)
   
Latest Updates
 
 
Featured Photo