News: This section can be used for brief news announcements
   Last Name:   First Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Photos
Histories
Documents
Videos
Recordings
Albums
All Media
Cemeteries
Headstones
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account

Notes


Matches 1 to 41 of 41

     

   Notes   Linked to 
1 hlísty Kramerová, Mária (I13)
 
2 krstní rodičia Fraňo Svobodník, murársky majster pod Oravským zámkom a Augusta Sotlichová Kramerová, Mária (I13)
 
3 krstní rodičia Jakub Fridrich Siegloch a Emília Siegloch, rod. Kramerová, zastúpení Matejom Ošvaldom a Žofiou Ošvaldovou, rod. Osadskou Kramerová, Berta (I23)
 
4 krstní rodičia Jakub Fridrich Siegloch, záhradník v Bielsku a Emília Siegloch, rod. Kramerová v zastúpení Zuzanou Kramerovou, rod. Obrcianovou Kramerová, Anna (I22)
 
5 krstní rodičia Juraj Zimányi a urodzená pani Juliana Cancrini, rodená Ambrózyová Marecká, Ester (I2)
 
6 krstní rodičia Matej Osvalda, krajčírsky majster a vdova Helena Kramerová Kramer, Emil (I16)
 
7 krstní rodičia Matej Osvalda, mešťan a krajčírsky majster a Mária Zápotočná, rod. Obrcianová Kramer, Fridrich (I17)
 
8 krstní rodičia Matej Ošvalda a Žofia Ošvaldová, rod. Osadská-Cuníková Kramer, Július Karol (I24)
 
9 krstní rodičia Matej Ošvalda, mešťan a presbyter a Žofia Ošvaldová rod. Osadská Kramer, Karol (I25)
 
10 krstní rodičia pán Franko Svobodník, staviteľ a Anna Svobodníková Reguly Kramer, Karol (I14)
 
11 krstní rodičia pán Gustáv Duba, krajinský finančný komisár a Konstancia Dubová - Zmeškalová Kramer, Rudolf (I15)
 
12 krstní rodičia pán Karol Žák, slúžny cis. k. stoličného súdu a pani Eleonóra Žáková, rod. Grabnerová Kramer, Rudolf (I5)
 
13 krstní rodičia Samuel Janovic, stolár, zeman a Františka Véghová, rod. Valášeková Kramer, Emília (I7)
 
14 krstní rodičia Samuel Janovic, stolársky majster a Mária Medvecká, rod. Vajzerová Kramer, Adolf (I6)
 
15 krstní rodičia Samuel Janovic, zeman a Helena Kramerová Kramer, Július (I8)
 
16 krstní rodičia Samuel Janovic, zeman a Helena Kramerová - Holáriková Kramer, Karol Cyril (I9)
 
17 krstní rodičia urodzený pán Michal Michna a urodzená pani Anna Michnová, rod. Bencúrová Obrcianová, Zuzana (I10)
 
18 Pri krste je nesprávne uvedená matka menom Terézia. Kramer, Rudolf (I5)
 
19 Pri krste zapísaná matka nesprávne ako Terézia. Kramer, Emília (I7)
 
20 Stary Cmentarz Ewangelicki w Bielsku-Białej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Cmentarz_Ewangelicki_w_Bielsku-Bia%C5%82ej 
Kramer, Fridrich (I26)
 
21 suchoty Kramer, Karol (I14)
 
22 suchoty Kramer, Rudolf (I5)
 
23 svedkovia Alojz Králik, farmaceut (apatekár) a Štefan Obrcian Family F5
 
24 svedkovia Jozef Bencúr, mešťan a cirkevný kurátor a Pavel Zimáni, mestský notár a mešťan Family F3
 
25 svedkovia urodzený pán Michal Michna, mestský richtár, Ján Bysterský, majster a Žofia Mesáriková, rod. Trnkóczyová Family F1
 
26 U.S. Social Security Death Index:
Birth Date: 22 May 1914
Death Date: 22 May 2004
Issuing State: WI
Residence at Death: Seattle, King, Washington 98199  
Kramer, Hildegard (I66)
 
27 uvedené v poznámke zápisu o krste Kramer, Emília (I7)
 
28 uvedené v poznámke záznamu o krste Kramer, Adolf (I6)
 
29 uvedené v poznímke zápisu o krste Obrcianová, Zuzana (I10)
 
30 v poznámke uvedené: šlechetná a nábožná vdova Holáriková, Helena (I27)
 
31 V rodinnej kronike je údaj 13.10.1949 Kramer, Lydia (I72)
 
32 V rodinnej kronike je údaj 23.6.1948 Kramer, Guy (I71)
 
33 V rodinnej kronike je údaj 3.2.1945 Kramer, Lawrence Paul (I69)
 
34 V rodinnej kronike je údaj 4.2.1947 Kramer, Brygida Anna (I70)
 
35 V rodinnej kronike je údaj 4.3.1943 Kramer, Edward (I68)
 
36 V rodinnej kronike je určite nesprávny údaj 10.6.1931 Kramer, Rebecca (I73)
 
37 V zápise o krste nesprávne uvedená matka ako Terezia. Kramer, Július (I8)
 
38 Vyštudoval teológiu - Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave. V roku 1944 bol ordinovaný. V rokoch 1944 až 1947 postupne pôsobil ako kaplán v Ružomberku a Liptovskej Porúbke a ako misijný kňaz Východného dištriktu SECAV v Michalovciach. Kramer, Radimír (I31)
 
39 zapísané v poznámke záznamu o krste Kramer, Július Karol (I24)
 
40 záškrt Kramer, Karol Cyril (I9)
 
41 zrejme zle uvedený dátum narodenia Kramer, Rudolf (I60)