News: This section can be used for brief news announcements
   Last Name:   First Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Photos
Histories
Documents
Videos
Recordings
Albums
All Media
Cemeteries
Headstones
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account

Histories

» Show All     1 2 3 4 Next»     » Slide Show

Ako Adolf Kramer na Slovensko prišielV roku 1852 zhorel evanjelický, ba aj katolícky kostol a veľká časť mestečka Dolný Kubín. Nasledujúci rok, t.j. v roku 1853, sa podujala renovovať evanjelický kostol evanjelická cirkevná obec v Sliezsku, nakoľko cirkevná obec Dolný Kubín bola chudobná a z vlastných prostriedkov by tak skoro nebola v stave kostola znova opraviť. 

Za účelom vykonania renovačných prác cirkevná obec v Bielsku vyslala remeselníka, odborníka, rezbára a umeleckého stolára v jednej osobe zo svojho stredu. Tento vyslaný odborník mal vyhotoviť nové lavice, krstiteľnicu, kazateľnicu a predovšetkým oltár. Týmto vyslaným remeselníkom bol zakladateľ vetvy rodiny na Slovensku menom Adolf Kramer. Ním vykonaná práca na obnove kostola bola taká úspešná, že komisia rímsko-katolíckej cirkvi v Dolnom Kubíne rozhodla, aby tento majster obnovil aj ich kostol. 

Tak sa stalo, že tejto žiadosti rímsko-katolíckeho farára vyhovel a započal práce na obnove rímsko-katolíckeho kostola v Dolnom Kubíne. Práca na evanjelickom kostole trvala skoro dva roky a obnova katolíckeho kostola by zabrala tiež dobu vyše dvoch rokov. Preto sa rozhodol definitívne sa usadiť v Dolnom Kubíne. Oženil sa a zostal v Dolnom Kubíne. 

Text spísal na Vianoce v roku 1970 Karol Kramer

Linked toAdolf Samuel Kramer

» Show All     1 2 3 4 Next»     » Slide Show